Prema Zakonu o zaštiti potrošača, članku 72, svaki je potrošač u mogućnosti raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Povrat ili zamjena robe je moguća u slučaju kada sa naručenih artikala niste skidali originalne etikete i kada posjedujete originalne kutije u kojima su artikli isporučeni. Prilikom povrata na ambalažu proizvoda se ne smije ništa lijepiti ili pisati, jer takve artikle nećemo prihvatiti za zamjenu.

• Mora biti vraćena, bez odgađanja, u roku od 14 dana od datuma isporuke
• Proizvodi moraju biti neotvarani, nekorišteni, neoštećeni, u originalnom pakiranju s deklaracijom
• Mora sadržavati originalni račun
• Mora sadržavati popunjen obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu ili bilo koju drugu nedvosmislenu izjavu u kojoj Kupac izražava svoju volju da raskine Ugovor.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid Ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu Kupac može preuzeti OVDJE

Naručene artikle je moguće zamijeniti za drugi artikl (ili artikle) u roku 14 dana od zaprimanja paketa.

Također, ukoliko želite, možemo Vam uplaćena sredstva vratiti na Vaš tekući račun (kod povrata paketa priložiti kopiju kartice tekućeg računa).

Trošak dostave povrata artikla snosi kupac, dok trošak slanja zamjenskog artikla snosi trgovina Zdravije.hr.

Trošak dostave povrata krivo isporučenih, neispravnih ili oštećenih artikala snosi trgovina Zdravije.hr.

Prije svakog povrata ili zamjene robe, molimo Vas da nas kontaktirate na broj telefona 031/614-949 – ponedjeljak-petak od 08:00 do 16:00 h.